สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 8 ธ.ค. 61

11 December 2561 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 8 ธ.ค. 61

สอนการค้นข้อมูลด้วยฐานข้อมูลโอแพก แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561