ห้องสมุด มสธ. บริการท่านค้นมา เราหยิบให้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

09 June 2563 |
ห้องสมุด มสธ. บริการท่านค้นมา เราหยิบให้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

ห้องสมุด มสธ. บริการหยิบตัวเล่มสื่อการศึกษา เฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ. โดยการสืบค้นสื่อการศึกษาด้วยตนเองผ่าน OPAC และแจ้งเลขหมู่หนังสือ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสการติดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)