พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย : ฉบับฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา

ผู้แต่ง

ศานติ ภักดีคำ

สำนักพิมพ์

คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

เลขเรียกหนังสือ

PL4158.2 ศ63 2549

รายละเอียด

พจนานุกรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาไทย เหมาะสำหรับใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คำศัพท์เรียงลำดับตามอักษรภาษาไทย มีคำศัพท์ภาษาเขมร พร้อมคำอ่านออกเสียงควบคู่กัน ตามด้วยคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ เป็นภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้ศึกษาภาษาไทยและภาษาเขมร