พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย ปรัชญา

ผู้แต่ง

เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

สำนักพิมพ์

แสงดาว

เลขเรียกหนังสือ

B48.T5 จ75 2557

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านปรัชญา เกี่ยวกับแนวคิด และประวัติของบุคคลในวงการปรัชญา เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น Ficino, Marsilio ชื่อภาษาละติน Marsilius Ficinus (19 ตุลาคม 1433 – 1 ตุลาคม 1499) มาร์สีลีโอ ฟีชีโน : หนึ่งในนักปรัชญาแนวมนุษยธรรมที่ทรงอิทธิพลของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีตอนต้น นักโหราศาสตร์ผู้ฟื้นฟูลัทธิเพลโทใหม่ ที่ได้ติดต่อกับนักคิดและนักเขียนทางวิชาการคนสำคัญทุกคน ในยุคของเขา และผู้แปลงานที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ของเพลโทเป็นภาษาละตินคนแรก อะแคเดอมีย์ฟลอเรินศ์ของเขาเป็นความพยายามในการฟื้นฟูสำนักของเพลโทมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อทิศทางและแนวโน้มทั่วไปของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีและพัฒนาการของปรัชญายุโรป
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบระหว่างคำศัพท์ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ โดยจัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร ก – ฮ เช่น
ทวินิยม : Dualism