สารานุกรมนักปรัชญาบุรพสมัย

ผู้แต่ง

นวม สงวนทรัพย์

สำนักพิมพ์

โอเดียนสโตร์

เลขเรียกหนังสือ

B51 น54 2540

รายละเอียด

ประวัติและแนวคิดด้านปรัชญาของนักปรัชญาชาวตะวันตก 226 คน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงคริสต์ศักราช 1550 เป็นคำศัพท์ชื่อนักปรัชญา มีคำอธิบายรายละเอียดเป็นภาษาไทย โดยแยกรายชื่อตามยุคสมัยต่างๆของนักปรัชญา จัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร ก – ฮ