อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม วิทยากร เชียงกูล, พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม สายธาร

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล, พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

B65 ว65 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านปรัชญา เกี่ยวกับการเมืองและสังคม และเศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยอย่างละเอียด โดยจัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Imperialism : ลัทธิจักรวรรดินิยม การที่รัฐหนึ่งแผ่ขยายอำนาจไปควบคุมประเทศหรือประชากร ทั้งทางเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือทั้งสองอย่าง รวมทั้งการครอบงำแบบซ่อนเร้น เช่น Cultural Imperialism การที่มหาอำนาจตะวันตก ครอบงำทางความคิด ค่านิยม ให้คนอื่นๆ คิดและใช้ชีวิตแบบตะวันตก