พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

BF31 พ23 2553

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับสังคม คลินิก พัฒนาการ การให้บริการปรึกษา การศึกษา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยอย่างละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนท้ายเล่มมีคำเทียบอังกฤษ – ไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z และคำเทียบไทย-อังกฤษ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
Clinical Psychology น. จิตวิทยาคลินิก : จิตวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาความผิดปรกติในพฤติกรรมของมนุษย์ การวินิจฉัย การจำแนก การรักษา การป้องกันโรคทางจิตเวช และปัญหาสุขภาพจิต