อธิบายศัพท์จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

BF31 ว633 2552

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความคิด อารมณ์ ความฉลาด และพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบาความหมายเป็นภาษาไทย โดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
– Reflexology : เทคนิคการผ่อนคลายความตึงเครียดของระบบประสาท โดยการกระตุ้นที่เท้าและมือ โดยถือว่าที่เท้ามีจุดรวมศูนย์ประสาทต่างๆ อยู่ หลักการบำบัดด้วยวิธีนี้คล้ายๆ กับการฝังเข็มของจีน