สารานุกรมพฤติกรรมเด็กเพื่อตรวจสอบและพัฒนา IQ & EQ

ผู้แต่ง

ภัทรยา เมธาพร

สำนักพิมพ์

มายิก

เลขเรียกหนังสือ

BF432.C48 ส64 2554

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับการดูแล และวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี เป็นคำศัพท์ภาษาไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย และแนะนำวิธีการแก้ไขพฤติกรรมของเด็กโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบในแต่ละคำศัพท์ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษรตั้งแต่ ก – ฮ