สารานุกรมพฤติกรรมเด็ก

ผู้แต่ง

กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บรรณาธิการ.

สำนักพิมพ์

ต้นธรรม

เลขเรียกหนังสือ

BF721 ส64 2541

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับสุขภาพจิต สรีรศาสตร์ และพัฒนาการด้านพฤติกรรมและสังคมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี เป็นคำศัพท์ภาษาไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย และแนะนำวิธี การแก้ไขพฤติกรรมของเด็กตามสถานการณ์และอุปนิสัยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษรตั้งแต่ ก – ฮ