พจนานุกรมพระพุทธศาสนา : ฉบับการ์ตูน

ผู้แต่ง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สำนักพิมพ์

สกายบุ๊กส์

เลขเรียกหนังสือ

BQ130 พ4พ422 2553

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ชื่อบุคคลสำคัญ สถานที่ พิธีกรรม มีภาพเขียนการ์ตูนประกอบแฝงมุกตลกขบขัน เหมาะกับเด็กและเยาวชน ส่วนท้ายเล่ม เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับพระประจำวันต่างๆ พร้อมประวัติโดยย่อ