อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ = Dictionary of modern economics

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล, พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

HB61 ว63 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ จัดเรียงตามลำดับอักษร มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย แต่ลักษณะการอธิบายศัพท์จะแตกต่างจากการอธิบายศัพท์ทั่วไป คือมีเนื้อหาครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับปัญหาการเมือง สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เช่น
Modified capitalism : ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบผสมกับการแทรกแซงลงทุนของรัฐ