อธิบายศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

HB61 ว634 2546

รายละเอียด

คำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ จัดทำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง จัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร เช่น
toehold purchase : การเข้าซื้อบริษัทเป้าหมายที่ต้องการเข้าไปครอบครองด้วยวิธีค่อยๆซื้อหุ้นสะสม