อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

HD30.15 ว63 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ การบริหารองค์กรทั่วไป การบริหารจัดการด้านการเมือง และการปกครอง เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Industrial policy : นโยบายของรัฐบาลในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้