พจนานุกรมวิทยาการจัดการ อังกฤษ-ไทย

ผู้แต่ง

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

สำนักพิมพ์

รวมสาส์น

เลขเรียกหนังสือ

HD30.15 ว634 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านวิทยาการจัดการ เกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร การเงิน การธนาคาร การบัญชี การตลาด การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ และกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
counterfeit or alteration : การปลอมแปลง (ป. อาญา
ม. 246) (law) (commerce)
(management)
(administration)
(marketing)