ศัพท์ธุรกิจควรรู้ 1000 คำ

ผู้แต่ง

LiveABC, เขียน ; มนตรี เจียมจรุงยงค์ม แปล.

สำนักพิมพ์

อินสปายร์

เลขเรียกหนังสือ

HD30.15 L582 2553

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านธุรกิจ เนื้อหาจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ – ไทย แบ่งหมวดคำศัพท์ออกเป็น 21 หมวด โดยจัดเรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ A – Z เช่น
– Banking (การธนาคาร)
– Communication (การติดต่อสื่อสาร)
– Economy (เศรษฐกิจ)
คำศัพท์ทุกคำมีตัวอย่างประกอบเป็นประโยคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
หมวด Communication (การติดต่อสื่อสาร)
directory assistance : บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
For English directory assistance, please dial 106.
สำหรับบริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
กรุณากด 106
อธิบาย : โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งประเภทหมายเลขโทรศัพท์เป็น
residence (หมายเลขโทรศัพท์ที่พักอาศัย) และ
business (หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ)