พจนานุกรมศัพท์คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้าน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้

ผู้แต่ง

พรวศิน ศิริสวัสดิ์, แสงจันทร์ กันตะบุตร

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ

KPT26 ธ36 2549

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในด้านการวางแผนอุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ และการจัดการสินค้าคงคลัง