ศัพท์ธุรกิจการค้า ไทย-จีน-อังกฤษ

ผู้แต่ง

จุรี สุชนวนิช, เขียน

สำนักพิมพ์

จีนสยาม

เลขเรียกหนังสือ

HF1002 074 2555

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจการค้า แบ่งเป็นกลุ่มคำด้านต่างๆ เช่น
ศัพท์ธุรกิจธนาคาร ศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ศัพท์ด้านการติดต่อสื่อสาร ศัพท์เกี่ยวกับบริษัทและองค์กร ศัพท์การบริการลูกค้า เป็นต้น