ศัพท์การตลาดและการโฆษณา

ผู้แต่ง

ศิริวรรณ เสรีรัตน์

สำนักพิมพ์

พัฒนาศึกษา

เลขเรียกหนังสือ

HF5412 . ศ6ศ6 2538

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการตลาดและการโฆษณา เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำแปลและคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์บางคำมีตารางและภาพการโฆษณาสินค้าประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
PULSING หรือ FLIGHTING : การโฆษณาเป็นจังหวะ
การประยุกต์ใช้การโฆษณาแบบต่อเนื่องและการโฆษณาเฉพาะช่วงเวลา เป็นการโฆษณาต่อเนื่องตลอดเวลาแต่โฆษณามากเป็นพิเศษในบางช่วงเวลา