สารานุกรมการเมืองไทย

ผู้แต่ง

นรนิติ เศรษฐบุตร, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

แพร่พิทยา

เลขเรียกหนังสือ

JA1747 .A2 น4 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการเมืองไทย เช่น เหตุการณ์ บุคคลสำคัญ สถาบัน สมญานามที่ใช้เรียกนักการเมือง และวาทะทางการเมือง เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ