คำและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย

ผู้แต่ง

ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล และคณะ

สำนักพิมพ์

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ

JA64 .T5 ค77 2550

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านรัฐศาสตร์ โดยรวบรวมคำศัพท์ด้านปรัชญา นโยบายสาธารณะ ความเคลื่อนไหวของสังคมไทยในปัจจุบัน เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด และท้ายคำอธิบายคำศัพท์ทุกคำมีข้อมูลอ้างอิงทางบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z