อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่

ผู้แต่ง

วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์

สายธาร

เลขเรียกหนังสือ

JA64 T5 ว64 2543

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ปรัชญาการเมือง เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยาการเมือง เป็นคำศัพท์ภาษา อังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Debate : การอภิปราย ซึ่งนำไปสู่การออกเสียงลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่ เช่น การรับหรือไม่รับร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา