พจนานุกรมกฎหมาย / โดย ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์).

ผู้แต่ง

ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)

สำนักพิมพ์

วิญญูชน

เลขเรียกหนังสือ

K52.T5 ส465 2549

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมายไทย จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2474 และไม่เคยมีการพิมพ์ซ้ำ ปัจจุบันจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยรวบรวมคำศัพท์เป็นคำกฎหมายโบราณภาษาไทยที่ไม่ค่อยเห็นในปัจจุบัน เช่น คำว่า “กุมเกาะเบาะฉะแลง หมายถึง ฉุดคร่าห์” พร้อมคำอธิบาย โดยมีคำศัพท์บางคำเกี่ยวข้องกับประวัติกฎหมายไทยและประวัติศาสตร์สังคมไทย