คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส – ไทย

ผู้แต่ง

นันทวัฒน์ บรมานันท์

สำนักพิมพ์

วิญญูชน

เลขเรียกหนังสือ

KJV4050 น633 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมายมหาชน เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Secret du Vote (D.C.) : การลงคะแนนถือเป็นความลับเฉพาะตัวผู้ลงคะแนน ถือเป็นหลักประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน