ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา อังกฤษ - ไทย

ผู้แต่ง

อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ

สำนักพิมพ์

อเบโนการพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

KPT1160 อ73 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Patented Product : สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ เป็นสิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร