พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย

ผู้แต่ง

ธนะชัย ผดุงธิต

สำนักพิมพ์

นิติรัฐ

เลขเรียกหนังสือ

KPT26 ธ36 2549

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมาย เป็นคำศัพท์ภาษาไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ เช่น ทรัพย์สินส่วนบุคคล : หมายความว่าห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย (อาคารชุด พ.ศ.2522, พรบ., ม.4)