ศัพท์และวลีกฎหมาย (อังกฤษ – ไทย)

ผู้แต่ง

ไชยวัฒน์ บุนนาค

สำนักพิมพ์

ทรัพย์สุรีย์

เลขเรียกหนังสือ

KQB060 . T5 ช9

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมายธุรกิจ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Promissory Note : ตั๋วสัญญาใช้เงิน