ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย – อังกฤษ – ลาว ( เล่ม 1 )

ผู้แต่ง

ขนิษฐา สุขฤทัยกอบกูล, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

เจเนซิส มีเดียคอม

เลขเรียกหนังสือ

PL3507 ป46 2556

รายละเอียด

ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย – อังกฤษ – ลาว ( เล่ม 1 )
เป็นประโยคสนทนาที่ใช้ในการท่องเที่ยว มีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ พร้อมภาพประกอบ แต่ละประโยคมีคำอ่านกำกับและออกเสียงอ่านข้อความในหนังสือได้ทุกภาษาในอาเซียน โดยใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ WIZER: ASEAN Language Learning (Electronic Reader) เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการติดต่อสื่อสารกับชาวอาเซียนด้วยกัน