พจนานุกรมไทย-เวียดนาม

ผู้แต่ง

เหงียน จิ ธง (ธง เวี่ยน)

สำนักพิมพ์

สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ

PL4187 ห83 2544

รายละเอียด

พจนานุกรมคำศัพท์ไทย-เวียดนาม เหมาะสำหรับการฝึกพูดเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพื่อการศึกษาภาษาเวียดนาม การจัดทำเป็นคำศัพท์ภาษาไทยเรียงตามลำดับอักษรพร้อมคำอธิบายภาษาเวียดนาม และขยายคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามเป็นประโยคควบคู่กันเพื่อให้เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น
คับอกคับใจ (จะมีคำศัพท์ภาษาเวียดนามกำกับอยู่ด้วย) และประโยคขยายคำศัพท์ภาษาไทยว่า “เธอรู้สึกคับอกคับใจที่บิดามารดาทะเลาะกัน” (ตามด้วยประโยคภาษาเวียดนามที่มีความหมายเหมือนกับประโยคภาษาไทย)