พจนานุกรมไทย-มาเลย์-อังกฤษ = Thai-Malay-English dictionary

ผู้แต่ง

วิเชียร ตันตระเสนีย์

สำนักพิมพ์

ศูนย์บริการหนังสือ

เลขเรียกหนังสือ

PL4187 M3 ว62 2536

รายละเอียด

พจนานุกรมคำศัพท์ไทย-มาเลย์-อังกฤษ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาทั้งภาษาไทย มาเลย์ และอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างง่ายๆกับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย การจัดทำเป็นคำศัพท์ภาษาไทยเรียงตามลำดับอักษรมีคำอธิบายภาษามาเลเซียนและภาษาอังกฤษควบคู่กัน
โดยมีอักษรโรมันและเครื่องหมายคั่นอยู่ระหว่างกลาง ภาษามาเลเซียพิมพ์ด้วยตัวอักษรตรง ภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรเอียง การจัดพิมพ์ในรูปแบบดังกล่าวช่วยให้ชาวต่างประเทศสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ง่ายและถูกต้อง เช่น
ประชาชน (pràcha : chon) (ตามด้วยคำศัพท์ภาษามาเลย์ตัวอักษรตรง) rakyat people (คำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเอียง)