พจนานุกรม ลาว-ไทย-อังกฤษ

ผู้แต่ง

คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขเรียกหนังสือ

PL4251 L8 พ23 2543

รายละเอียด

พจนานุกรมคำศัพท์ลาว-ไทย-อังกฤษ เหมาะสำหรับชาวลาว ชาวไทย และชาวต่างประเทศที่ต้องการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันระหว่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภายในเล่มเป็นคำศัพท์ภาษาลาวเรียงลำดับตามอักษรภาษาลาวเทียบกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำศัพท์แต่ละคำจะมีคำอ่านออกเสียงกำกับทั้ง 3 ภาษา มีดัชนีคำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษท้ายเล่มสำหรับผู้ที่สนใจ