พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ) วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

เลขเรียกหนังสือ

R601 พ23 2554

รายละเอียด

คำศัพท์จัดทำเป็น 3 ภาษา (จีน–ไทย–อังกฤษ) เป็นคำศัพท์ ด้านการแพทย์แผนจีนสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค การฝังเข็ม เภสัชกรรม และการนวด คำศัพท์จัดเรียงตาม คำอ่านพินอิน (ภายในเล่มจะมีคำแนะนำการเทียบคำอ่าน พินอินในการสะกดเสียงคำอ่านเป็นภาษาไทย) เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของคำศัพท์การแพทย์แผนจีนได้ถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก