ศัพท์ : สาธารณสุขและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

วรุณวรรณ ผาโคตร, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

เค.เอส.พี.การพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

RA423 ศ63 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านสาธารณสุขและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนที่สองเป็นคำศัพท์ภาษาไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป