สารานุกรมสาธารณสุข พัฒน์ สุจำนงค์ แพร่พิทยา

ผู้แต่ง

พัฒน์ สุจำนงค์

สำนักพิมพ์

แพร่พิทยา

เลขเรียกหนังสือ

RA423 ส6

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านสาธารณสุข อนามัยชุมชน เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนท้ายเล่มมีคำขวัญขององค์การอนามัยโลกภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 – 2530 เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป