พจนานุกรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

ยุวดี จอมพิทักษ์

สำนักพิมพ์

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เลขเรียกหนังสือ

RA566 ย75 2550

รายละเอียด

คำศัพท์สารเคมีที่มีการใช้มากในวงการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง เนื้อหาจัดทำคำศัพท์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย พิษวิทยา และอนามัยสิ่งแวดล้อม คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร เช่น Freon : เป็นก๊าซนำสารออกจากสเปรย์ ใช้เป็นสารทำความเย็นของตู้เย็น ตัวทำละลายและน้ำยาดับเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจน ( F , CI ) แทนที่มากกว่า 1 อะตอม เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไป