ศัพทานุกรมข้อมูลสุขภาพ

ผู้แต่ง

ดรุณี นิลศรี และคณะ, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เลขเรียกหนังสือ

RA776 ศ63 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านสาธารณสุข เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคำแปลเป็นภาษาไทย และมีคำอธิบายความหมายเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Hot herbal compress คำแปล : การประคบสมุนไพร
ความหมาย : การนำเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแห้งหลายชนิด โขลกพอแหลกและคลุกรวมกัน ห่อรวมกันด้วย ผ้าทำเป็นลูกประคบ เวลาใช้นำ
ไปนึ่งด้วยไอความร้อน และนำไปประคบบริเวณที่ต้องการ
เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป