ศัพท์ทางจิตเวช

ผู้แต่ง

สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์

สำนักพิมพ์

เอ็น พี เพรส

เลขเรียกหนังสือ

RC437 ส22 2549

รายละเอียด

คำศัพท์วิชาการด้านจิตเวช ประสาทวิทยา สุขภาพจิต สังคมวิทยา และคำศัพท์ด้านการแพทย์อื่นๆ จัดทำคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษรเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง เช่น
involuntary : การกระทำที่อยู่นอกเหนือการบังคับของจิตใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และผู้สนใจทั่วไป