พจนานุกรมศัพท์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ผู้แต่ง

วิฑูรย์ สิมะโชคดี

สำนักพิมพ์

โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เลขเรียกหนังสือ

T55.5 ว63 2539

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ในกลุ่มของนักปฏิบัติหรือผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Security : มาตรการในการรักษาความปลอดภัย กระบวนการที่ออกแบบเพื่อป้องกันตัวอาคาร โกดังเก็บของ พื้นที่เก็บของที่เปิด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้มีความปลอดภัย