การคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย

เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการจัดหาสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ห้องสมุด มสธ. ได้จัดการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่าย ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมระหว่างร้านจำหน่ายหนังสือกับห้องสมุด มสธ. เพื่อเพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือจากร้านที่จำหน่ายโดยตรง ซึ่งมีร้านที่เข้าร่วมในระยะแรกจำนวน 6 ร้าน ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาท่าพระจันทร์ และสาขารังสิต
 4. ศูนย์หนังสือสื่อภาษา สาขาเมืองทองธานี
 5. ร้านหนังสือ Kinokuniya สาขาสยามพารากอน และสาขาเอ็มควอเทียร์
 6. ร้านหนังสือ P. B. For Book (ปทุมธานี)

วิธีดำเนินการ

 1. คณาจารย์คัดเลือกหนังสือที่มีจำหน่ายในร้านค้า 6 แห่ง (รายละเอียดด้านล่าง) และแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าจะคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
 2. คณาจารย์กรอกแบบฟอร์มการคัดเลือกหนังสือ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) หรือขอรับได้จากร้านค้า
 3. ร้านจำหน่ายหนังสือแจ้งรายชื่อหนังสือที่คัดเลือกให้หน่วยจัดหาทรัพยากรทางอีเมล
 4. หน่วยจัดหาทรัพยากรตรวจสอบฉบับซ้ำกับฐานข้อมูลทรัพยากรของห้องสมุด ในกรณีที่มีให้บริการแล้ว จะแจ้งให้คณาจารย์ทราบเพื่อขอใช้บริการ
 5. ในกรณีที่เป็นหนังสือยังไม่มีให้บริการในห้องสมุด จะยืนยันสั่งซื้อกับร้านจำหน่าย
 6. หน่วยจัดหาทรัพยากรแจ้งผลการสั่งซื้อให้คณาจารย์ทราบ

รายชื่อและที่อยู่ของร้านจำหน่ายหนังสือที่เข้าร่วม

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chulabook.com
อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น G ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-255-4433

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://www.ku-press.ku.ac.th
อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-942-8063-6
Facebook: https://www.facebook.com/ku.kupress
Line: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://bookstore.tu.ac.th
สาขาท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-613-3890
โทรศัพท์: 02-221-0633

สาขาศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4438

ศูนย์หนังสือสื่อภาษา สาขาเมืองทองธานี

164/33-38 ถ.เมืองทองธานี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-942-8063-6
Facebook: https://www.facebook.com/lmbcthailand

ร้านหนังสือ Kinokuniya

https://thailand.kinokuniya.com
สาขาสยามพารากอน
309-314 อาคาร สยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02-610-9500

สาขาเอ็มควอเทียร์
693-695 Sukhumvit Road แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 003 6507

ร้านหนังสือ P. B. For Book

http://www.pbforbook.com
ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-977-9600