ก่อนแสงทิวาลาลับ

หลังจากทรงสละราชสมบัติ ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้กลับประเทศไทย เพราะหมดหน้าที่ คงเหลือแต่พระประยูรญาติและข้าราชบริพารในพระองค์จำนวนน้อย แต่เนื่องจากพระตำหนักโนลทึบ ไม่เหมาะกับพระอนามัย ค่าเช่าแพง จึงทรงย้ายที่ประทับมาที่พระตำหนักเกล็นแพมเมิ่นส์ ตำบลเวอร์จิเนีย วอเตอร์

ตะวันดับที่พระตำหนักคอมพ์ตัน

เมื่อเสด็จกลับไปประทับที่พระตำหนักคอมพ์ตัน พระอาการก็ดีขึ้น นายแพทย์เวลลันซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ที่ประทับถวายการรักษาและฉีดพระโอสถถวาย ที่นี่ ทรงใช้เวลาว่างฟังดนตรีคลาสสิคจากแผ่นเสียง ทรงพระอักษรสนทนาเรื่องราวต่างๆ ชนบทของเวอร์จิเนีย วอเตอร์เต็มไปด้วยพรรณไม้ เช่น โอ๊ค เบอร์ช บีช สน ที่เขียวสดตลอดปี รวมทั้งดอกโรโดเดนดรอนหรือกุหลาบพันปี ที่มีสีม่วงแดงและขาว ใบเขียวแก่สดตลอดปี และดอกอาเซเลียที่บานเต็มท้องทุ่ง