การจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero

Zotero เป็นโปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม รองรับการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท เช่น หนังสือ บทความ รายงาน หน้าเว็บไซต์ งานศิลปะ ภาพยนตร์ จดหมาย ต้นฉบับ การบันทึกเสียง บิล คดี หรือกฎเกณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสามารถนำเข้า (Import) รายการบรรณานุกรมจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office, Open Office และทำงานร่วมกับเว็บบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ได้

อบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero
บริการสอน/แนะนำการจัดการบรรณานุกรมด้วย Zotero ด้วย Microsoft Teams เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษา บุคลากร
สามารถใช้โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง ใช้จัดการรายการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมต่าง ๆ ได้
อบรมฟรี

ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Zotero

การติดตั้งโปรแกรม Zotero ทำได้โดยการดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์มาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิเวตอร์และติดตั้งโปรแกรม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.zotero.org เลือก Download
2. คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด จะได้ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมชื่อ Zotero-6.0.13_setup.exe โดยชื่อไฟล์จะแตกต่างกันตามเวอร์ชั่นของโปรแกรม

3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Zotero-6.0.13_setup.exe 
4. คลิก Yes เพื่อติดตั้งโปรแกรม
5. คลิก Next > Next > Install และรอกระบวนการติดตั้งซักครู่
6. คลิก Finish

ติดตั้งส่วนเสริม Zotero Connector

ในการใช้งาน Zotero จำเป็นต้องติดตั้งส่วนเสริม Zotero Connector บนบราวเซอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยรองรับบราว์เซอร์ดังนี้

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Microsoft Edge

โดยแต่ละประเภทมีขั้นตอนการติดตั้งส่วนเสริมดังต่อไปนี้

การติดตั้งบน Google Chrome

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.zotero.org/download/
2. คลิก Install Chrome Connector
3. คลิก Add to Chrome
4. คลิก Add Extension
5. จะปรากฎไอคอน Zotero Connector บนเว็บบราวเซอร์ Google Chrome

การติดตั้งบน Mozilla Firefox

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.zotero.org/download/
2. คลิก Install Firefox Connector
3. คลิก Continue to Installation
4. คลิก Add Extension
5. จะปรากฎไอคอน Zotero Connector บนเว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox

การติดตั้งบน Microsoft Edge

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.zotero.org/download/
2. คลิก Install Edge Connector
3. คลิก Get
4. คลิก Add Extension
5. จะปรากฎไอคอน Zotero Connector บนเว็บบราวเซอร์ Microsoft Edge