พระแท่นราชอาสน์ คือพระราชบัลลังก์ หรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญคือ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศที่แสดงถึงพระราชอำนาจและพระเกียรติยศในองค์พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยกพื้นสูง มีลวดลายประดับ เช่น ลายกลีบบัวคว่ำ กลีบบัวหงาย ลายสิงห์ ลายรักร้อย ลายลูกแก้ว เป็นต้น พระแท่นราชบัลลังก์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน พระแท่นมหาเศวตฉัตร พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระที่นั่งภัทรบิฐ และ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน

        ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สร้างตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สร้างด้วยไม้ปิดทองประดับกระจก เครื่องยอดเป็นมณฑปบุษบกทรงปราสาท ฐานบุษบกประกอบด้วยกระดานสองชั้น ส่วนบนของฐานเป็นเสาบุษบกสี่ต้น เสาทั้งสี่ต้นสอบเข้าหากันด้านบน หลังคาบุษบกซ้อนห้าชั้น ตัวบุษบกมีเกรินหรือส่วนที่ต่อยื่นออกมาขนาบสองข้างทำด้วยไม้แกะสลักปลายเชิดขึ้น ประดับด้วยฉัตรเจ็ดชั้นทองคำฉลุลาย พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนพระแท่นก่ออิฐถือปูนลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจก ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งอยู่เบื้องหลังพระแท่นมหาเศวตฉัตรซึ่งทอดพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ไว้เบื้องบน

พระที่นั่งภัทรบิฐ

เป็นพระเก้าอี้ มีเท้าแขนโค้งจากด้านหลังมาด้านหน้า ตั้งอยู่บนพระแท่น มีอัฒจันทร์สำหรับเสด็จขึ้น และวางอยู่บนพระแท่นลา (หรือพระแท่นเตี้ย) อีกชั้นหนึ่ง เบื้องหลังประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตร สร้างด้วยไม้มะเดื่อหุ้มเงิน บนพระที่นั่งถูกปูลาดด้วยหญ้าคา โรยด้วยแป้งสาลีและปูลาดด้วยหนังราชสีห์หรือแผ่นทองจารึกรูปราชสีห์ ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นที่ประทับทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระมหาเศวตฉัตร เครื่องราชูปโภค และเครื่องมงคลต่างๆ

พระแท่นมหาเศวตฉัตร

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระแท่นราชบัลลังก์ ประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตร ตั้งอยู่บนพระแท่นมาลาอีกชั้นหนึ่ง
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก
มีอัฒจันทร์สำหรับเสด็จขึ้นสองชั้น มีพนักตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
เบื้องบนทอดพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ไว้สำหรับประทับในระหว่างการออกมหาสมาคมในพระราชพิธีสำคัญ
เช่นการออกมหาสมาคมหลังจากทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์

พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

ทำด้วยไม้แกะสลัก เหนือพระแท่นเป็นที่ประทับ มีพนักสามด้านและมีไม้กระดานสำหรับพิงอยู่เบื้องหลัง ด้านนอกของพนักมีใบปรือ (ไม้หรือปูนทำเป็นครีบคล้ายใบระกา) ประกอบด้านซ้ายและขวา หน้าพระแท่นมีอัฒจันทร์สำหรับเสด็จขึ้นประทับ ในพระราชพิธีสำคัญ จะทอดผ้าทิพย์ประดับหน้าพระที่นั่ง ตรงกลางเป็นรูปช้างสามเศียร พนักพิงตั้งหมอนปักรูปอุณาโลมในวงจักร มีรัศมีแทรกด้วยรูปพระแสงตรีรวมแปดแฉก พระที่นั่งองค์นี้ทอดอยู่บนพระแท่นมหาเศวตฉัตรหรือพระแท่นราชบัลลังก์ใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ใช้ในพระราชพิธีออกมหาสมาคมหลังทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และยังใช้ทอดบนพระราชยานคานหามในคราวเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค โดยใช้แอกผูกติดกับคานทั้งหน้าหลัง มีแอกผูกลูกไม้สำหรับหาม ใช้คนหามขึ้นบ่า 16 คน สองชุดผลัดกันทุกระยะห้าร้อยเมตร

.พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชยานคานหาม
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นมหาเศวตฉัตร
พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ มีผ้าทิพย์ปูรองด้านบนห้อยลงมาด้านหน้าและมีหมอนอิง

พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์

        ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สร้างตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สร้างด้วยไม้ปิดทองประดับกระจก เครื่องยอดเป็นมณฑปบุษบกทรงปราสาท ฐานบุษบกประกอบด้วยกระดานสองชั้น ส่วนบนของฐานเป็นเสาบุษบกสี่ต้น เสาทั้งสี่ต้นสอบเข้าหากันด้านบน หลังคาบุษบกซ้อนห้าชั้น ตัวบุษบกมีเกรินหรือส่วนที่ต่อยื่นออกมาขนาบสองข้างทำด้วยไม้แกะสลักปลายเชิดขึ้น ประดับด้วยฉัตรเจ็ดชั้นทองคำฉลุลาย พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่บนพระแท่นก่ออิฐถือปูนลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจก ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งอยู่เบื้องหลังพระแท่นมหาเศวตฉัตรซึ่งทอดพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ไว้เบื้องบน
.พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชยานคานหาม

พระที่นั่งราเชนทรยาน

เป็นพระราชยานที่มีบุษบกคลุมด้วยมณฑปหลังคาครอบมียอดสูง ใช้สำหรับประทับในการเสด็จพระราชดำเนินโดยมีกระบวนแห่สี่สายและระยะทางสั้น มีสี่ลำคาน ใช้คนหาม 56 คน
ภาพซ้าย = พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนเสด็จประทับพระที่นั่งราเชนทรยานเพื่อเข้าพระบรมมหาราชวัง
ภาพกลาง = พระที่นั่งราเชนทรยาน
ภาพขวา = พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งราเชนทรยาน เสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม