การแต่งกายในราชสำนักฝ่ายใน เป็นวัฒนธรรมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง ประดิดประดอยงดงามพิถีพิถันครบถ้วนทั้งประโยชน์ ความงดงาม ความสง่าภาคภูมิ เป็นศิลปะที่เกิดจากความสามารถและสติปัญญาของสตรีไทย การแต่งกายสตรีไทยสมัยโบราณมักเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องโชคลาง เทวดาสัปตเคราะห์หรือแม่ซื้อ 7 องค์ซึ่งมีสีกายแตกต่างกัน เป็นที่มาของสีประจำวันทั้ง 7 คือ วันจันทร์สีขาวนวล วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วันพฤหัสบดีสีเหลืองอ่อน วันศุกร์สีฟ้าอ่อน วันเสาร์สีดำ สตรีในวังก็นำมาประยุกต์แต่งเติมเสริมกับสีอื่นให้เข้าชุดสวยงาม การนุ่งห่มผ้า มีนุ่งจีบ นุ่งโจง ห่มสไบแนบตัว หรือเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบเฉียงทับเสื้อ