เริ่มสนพระราชหฤทัยภาพยนตร์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยทั้งการถ่ายทำและการทอดพระเนตรภาพยนตร์ ในปีที่ทรงพระราชสมภพ คือพ.ศ. 2436 ธอมัส เอดิสัน ผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์แบบถ้ำมองหรือคิเนโตสโคปออกจำหน่าย เป็นครั้งแรกที่มีการผลิตเครื่องฉายภาพยนตร์ในโลก

และใน พ.ศ. 2467 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสสหรัฐอเมริกา ได้ทอดพระเนตรโรงถ่ายภาพยนตร์ของ
ฮอลีวู้ด และทรงรู้จักคุ้นเคยกับผู้อำนวยการสร้าง นักแสดงภาพนตร์ เช่น ดักลาส แฟร์แบ้งก์ส จูเนียร์ และ
แมรี่ ปิคฟอร์ด ภรรยาซึ่งเป็นหุ้นส่วนก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ด อาร์ติส โรงถ่ายภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง