พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 7


พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 7

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานของราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นพิธีที่เป็นเครื่องเชิดชูเฉลิมพระเกียรติยศองค์พระประมุขว่าได้ทรงเป็นพระราชาธิบดีของประเทศโดยสมบูรณ์แล้ว ทุกกระบวนการในพระราชพิธี มีความหมาย แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาติไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468

img02

ขั้นเตรียมการพระราชพิธี

รับชม

View more
img02

พิธีเบื้องต้น

รับชม

View more
img02

พิธีบรมราชาภิเษก

รับชม

View more
img02

พิธีเบื้องปลาย

รับชม

View more
img02

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

รับชม

View more
img02

อ้างอิง

รับชม

View more