มาลัยดอกไม้


       ศิราภรณ์คือเครื่องประดับศีรษะทรงผมในสมัยโบราณ มีการไว้ผมยาวเกล้าผมสูงไว้ตรงกลางกระหม่อมเรียกว่า “โซงโขดง” ตามความเชื่อที่ว่าอินเดียโบราณ วรรณะกษัตริย์นิยมการเกล้าผมสูงซึ่งถือว่า แสดงถึงความเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจวาสนา การเกล้าผมสูงต้องมีการตกแต่งให้สวยงาม เช่น ใช้ดอกไม้ประดับไว้บนศีรษะ ร้อยพวงมาลัยสวมรัดรอบผมที่เกล้าแล้วเกี่ยวกระหวัดเข้าไว้ ที่เรียกว่า “เกี้ยว” แล้วพัฒนาขึ้นเป็นวงดอกไม้ที่ทำด้วยโลหะ ได้แก่ ทอง เงิน นาค สำหรับประดับ

ทรงผมเกล้าสูงแบบอินเดีย
ทรงผมชายสมัยลพบุรี
รูปปั้นพระโพธิสัตว์ศิลปะทวาราวดีรูปปั้นนักดนตรีศิลปะทวาราวดีที่คูบัวราชบุรี
ภาพสลักเสมารูปพระนางยโสธราพิมพาที่วัดโพธิ์ชัยเสมารามกาฬสินธุ์ ศิลปะทวาราวดีแสดงการเกล้าผม
ลายจารึกที่วัดศรีชุมแสดงเครื่องประดับศีรษะชนชั้นสูงสมัยสุโขทัย


พระพุทธรูปปูนปั้นวัดพระพายหลวงสุโขทัย
ศิราภรณ์สมัยสุโขทัย
ลายจารึกที่วัดศรีชุมแสดงเครื่องประดับศีรษะชนชั้นสูงสมัยสุโขทัย
ลอมพอก


ลอมพอก
ทรงผมชายสมัยลพบุรี
รูปปั้นพระโพธิสัตว์ศิลปะทวาราวดี


-->