การได้รับข้อความแจ้งเตือนและทวงสื่อของห้องสมุดผิดปกติ

ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการทดสอบและปรับแก้ไขระบบการเตือนและทวงสื่อการศึกษาทางอีเมล ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาจได้รับข้อความทางอีเมลผิดปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการ/ยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
คู่มือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการยืมคืน ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7463
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com