ตอบคำถามลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับ Wiley ในหัวข้อ “Are You A WOL Whiz?” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลง ทาง Wiley จะรวบรวมคำตอบของผู้ใช้ทุกสถาบันในประเทศไทย และจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นลำดับต่อไป

เว็บเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม : http://bit.ly/TH2019Quiz2

ของรางวัล

  • รางวัลที่ 1 : iPad Pro 64GB WiFi + Cellular (1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2: Xiaomi Smart Watch (4 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย: Limited edition Wiley tumbler (10 รางวัล)