หนังสือที่นายกฯ แนะนำ

กำลังเป็นกระแสทีเดียวกับ Animal Farm หนังสือน่าอ่านที่ ท่านนายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แนะนำหนังสือที่น่าอ่านสำหรับคนไทย นอกจากหนังสือ Animal Farm  ห้องสมุดยังมีหนังสือที่น่าสนใจเล่มอื่นที่นายกฯ แนะนำ สามารถมาหยิบ ยืมอ่านได้ที่ ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มสธ.

  1. จีนในอนาคต : คำปราศรัยของสีจิ้นผิง 1 กรกฎาคม 2016 วันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน DS777.55 จ63 2559 
  2. จินดามณี PL4164 จ64 2551
  3. คุณธรรม จริยธรรมกับศีลธรรม : จากมุมมองของปรัชญา BJ1528.T5 ท63 2557
  4. สีจิ้นผิงบนทางแยกประวัติศาสตร์จีน DS779.49.X53 ห46 2557
  5. พลานุภาพแห่งความไว้วางใจ HF5387 C677 2550
  6. อิศปปกรณำ : นิทานอีสปฉบับสมุดไทย PZ90.T5 อ64 2552
  7. ชีวิตของประเทศ Fic นว ว657
  8. จินดามณี : ฉบับหมอบรัดเล PL4164 บ463 2549
  9. การเมืองของสัตว์ = Animal farm Fic นว อ48ก6 2525