กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด: สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ.

ห้องสมุด มสธ. ขอเรียนเชิญสมาชิกห้องสมุดที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สานสัมพันธ์ฉันพี่น้องผู้เกษียณ @ ห้องสมุด มสธ. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 ซึ่งมีให้เลือก 2 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.
  • รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรม

  • รับฟังสิทธิประโยชน์หลังเกษียณจากห้องสมุด
  • เรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้ (รวงผึ้ง) เป็นที่ระลึก
  • พบปะสังสรรค์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียน/สอบถามรายละเอียด:
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com